Tags

, , , ,

***

John Lennon’s “Nobody Told Me.”

Too apt.

Thanks to YouTuber nowhereman113